Muslimthai Focus : ศธ.ผลักดันปอเนาะต้นแบบ
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.เตรียมจัดโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กรหลักของ ศธ. ตัวแทนแม่ทัพภาค 4 และตัวแทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) จะร่วมแถลงนโยบายการพัฒนาการศึกษาภาคใต้ ในวันที่ 5 เมษายน 2553 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ซึ่งการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประเด็นสำคัญอยู่ที่การจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ 9 แห่ง ในปีงบประมาณ 2553 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องอีก 39 แห่งในปีงบประมาณต่อไป โดยจะมีสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบทั้งสิ้น 48 แห่ง
   
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ปอเนาะต้นแบบที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นปอเนาะที่มีความพร้อมในการส่งเสริมเรื่องมุสลิมศึกษา ซึ่ง ศธ.ต้องการให้สถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสร้างวิถีชีวิตของมุสลิมให้เกิดความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านศักยภาพ วิชาการ มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้เป็นต้นแบบของสถาบันศึกษาปอเนาะในอนาคตต่อไป.
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8582
วันที่ : 22 มกราคม 64 16:06:16
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com