แม่ทัพภาคที่4 ลงยะลาดูการปรับปรุงมัสยิด 
Muslimthai Focus : แม่ทัพภาคที่4 ลงยะลาดูการปรับปรุงมัสยิด

แม่ ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงมัสยิด ตามโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2


พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยคณะฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เดินทางไปเยี่ยมราษฎร บ้านเยาะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี พลตรี สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา , นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายสุรชัย ศุภลักษณ์ นายอำเภอธารโต ร่วมให้การต้อนรับ และเยี่ยมเยียนราษฎรโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการนี้ นายสุรชัย ศุภลักษณ์ นายอำเภอธารโต ได้บรรยายสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอธารโต จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงมัสยิด ตามโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งฯ พร้อมกับมอบสิ่งของให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8574
วันที่ : 7 สิงหาคม 63 22:18:56
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com