Muslimthai Focus : สหรัฐฯ ประกาศโครงการใหม่ โดยการทุ่มงบกว่า 960 ล้านบาท ช่วยเหลือประเทศไทยเสริมสร้างสถาบันสังคมและส่งเสริมความสามัคคีในพื้นที่ ภาคใต้

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าว : Mcot
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าว : Mcot

สหรัฐฯ ประกาศโครงการใหม่ โดยการทุ่มงบกว่า 960 ล้านบาท ช่วยเหลือประเทศไทยเสริมสร้างสถาบันสังคมและส่งเสริมความสามัคคีในพื้นที่ ภาคใต้

สำนักข่าวเอพี รายงานวันที่ 2 เม.ย. ว่า สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ หรือ USAID (U.S. Agency for International Development) ประกาศเมื่อวานนี้(1 เม.ย.) ว่า จะทำการมอบเงินสนับสนุนแก่ไทย เป็นเวลา 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 960 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพลเมืองไทย และส่งเสริมให้พลเมืองไทย มีส่วนร่วมในกระบวนการด้านการเมืองมากขึ้น

โดยนายไมเคิล บาค เจ้าหน้าที่ USAID เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากการปะทะกันระหว่างเจ้า หน้าที่และผู้ก่อความไม่สงบ และจะช่วยขัดขวางการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายมุสลิม โดยจะจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 35 ของงบประมาณทั้งหมด เพื่อจัดตั้งโครงการ ซึ่งจะมีกลุ่มสิทธิมนุษยชน และ องค์กรไม่หวังผลประโยชน์ เข้าร่วมส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ระหว่างชุมชนและสิทธิมนุษยชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และหนึ่งในภารกิจของโครงการ คือ การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ชาวมาเลย์-มุสลิม ในพื้นที่ ไม่หันเข้าร่วมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

ส่วนกรณีมีคนวิจารณ์ระหว่างขั้นเตรียมการของโครงการดังกล่าวเมื่อปีที่ แล้ว ว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยนั้น ดร.ปณิธาน วัฒนายากร โฆษก รัฐบาล กล่าวว่า ความขัดแย้งทางการเมืองและขบวนการแบ่งแยกดินแดนถือว่าเป็นปัญหาภายใน แต่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการลดช่องว่างทางสังคม สามารถกระทำร่วมกับรัฐบาล หรือ องค์กรต่างชาติได้

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8565
วันที่ : 26 กุมพาพันธ์ 63 7:34:24
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com