Muslimthai Focus : คณะกก.อิสลามกรุงเก่า ฝากจุฬาราชมนตรีคนใหม่ แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฝากจุฬาราชมนตรีคนใหม่แก้ปัญหาใต้

    คณะกก.อิสลามกรุงเก่า ฝากจุฬาราชมนตรีคนใหม่ แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

    นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในวันนี้ชาวไทย-มุสลิม ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะร่วมกันทำพิธีละหมาดฆอเอ็บ ซึ่งเป็นการละหมาดให้กับ
    นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ที่เสียชีวิต ณ มัสยิด ที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และแสดงออกต่อประมุขของศาสนาอิสลาม ที่ล่วงลับไปแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ชาวไทย-มุสลิม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยากให้จุฬาราชมนตรีคนใหม่ทำ คือการทำหน้าที่สานงานต่อจากที่ นายสวาสดิ์ ที่ทำไว้ โดยเฉพาะ การยกย่องและให้เกียรติคน ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8440
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 62 7:31:41
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com