เกษตรฯ ยึด"ระยอง" เปิดโรงงานต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ยางแห่งที่2

นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ได้สร้างโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสำหรับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ มีผลผลิตยางพาราเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นโรงงานแปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ที่สนใจ

นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการ สกย. กล่าวว่า สกย.มีแผนสร้างโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสำหรับเกษตรกร 4 แห่ง ที่ จ.ขอนแก่น ระยอง สุราษฎร์ธานี และปัตตานี โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมดำเนินการออกแบบและจัดสร้าง ตลอดจนดูแลบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยโรงงานต้นแบบที่ จ.ระยอง ถือเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ที่พร้อมเปิดดำเนินการ ส่วนอีก 2 แห่งจะทยอยเปิดต่อไป เพื่อให้เป็นทั้งโรงงานผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ และเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะด้านผลิตภัณฑ์ยาง โดยมอบให้สถาบันเกษตรกรร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ร่วมบริหารจัดการ
Muslimthai Focus : เกษตรฯ ยึด ระยอง เปิดโรงงานต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ยางแห่งที่2
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8355
วันที่ : 28 มกราคม 64 3:53:25
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com