Muslimthai Focus : ตำรวจยะลา เร่งให้ความรู้ เสริมทักษะเครือข่ายภาคประชาชนชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ตำรวจยะลา เร่งให้ความรู้ เสริมทักษะเครือข่ายภาคประชาชนชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา เร่งให้ความรู้ เสริมทักษะเครือข่ายภาคประชาชนชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
ที่ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตำรวจตรี สายัณห์ กระแสแสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการเครือข่ายภาคประชาชนชุมชนเข้มแข็งจังหวัดยะลา โดยมี พันตำรวจเอก ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด จากภูธรจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับโครงการดังกล่าว สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา จัดฝึกอบรมทักษะการตรวจสอบวัตถุ สิ่งของต้องสงสัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสารแก่สมาชิกชุมชนเข้มแข็ง เขตเทศบาลนครยะลา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากธนาคาร ห้างร้าน กว่า 60 คน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบที่จะเกิดขึ้น
พลตำรวจตรี สายัณห์ กระแสแสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาจนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ไม่ว่า จะเป็นทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายพลเรือน ได้พยายามป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่ให้ลดลง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปี 2552 สถิติการก่อเหตุลดลง จากปี 2551 ร้อยละ 37 และจากปี 2552 ถึง ปี 2553 สถิติลดลง ร้อยละ 32 ทั้งนี้ เนื่องจากกองกำลังภาคประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจุบัน กลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงมุ่งหวังที่จะทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความรุนแรงในการก่อเหตุ ดังนั้นการนำภาคประชาชนเหล่านี้ เข้ามาฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการสังเกต และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะช่วยให้การก่อเหตุลดลงได้ และทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุทำงานได้ยากขึ้นด้วย
ด้าน พันตำรวจเอก ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา กล่าวว่า การฝึกอบรมกำลังภาคประชาชนในครั้ง จะช่วยให้ประชาชนที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เพื่อแจ้งเบาะแสของคนร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7964
วันที่ : 21 กันยายน 62 14:46:03
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com