Muslimthai Focus : จีนออกกฎเหล็ก 52 ข้อปราบโกง
พรรคคอมมิวนิสต์จีนออกกฎประ มวลจริยธรรม 52 ข้อ เพื่อควบคุมการทุจริตที่แพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง ซึ่งบรรดาผู้นำมองว่า เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาในระยะยาว

หนังสือพิมพ์ไชน่า เดลี ฉบับวัน พุธรายงานว่า คู่มือประมวลจริยธรรม ได้  ชี้แจงถึงข้อห้าม 52 ประการสำหรับข้าราช การและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการห้ามรับเงินสด หรือรางวัลเงินสดที่เป็นของขวัญ และห้ามใช้อิทธิพลเพื่อประโยชน์แก่ครอบครัว เพื่อน และคนใกล้ชิด นอกจากนี้ ข้าราชการจีนยังถูกห้ามไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่แสวงหาผล กำไร หรือการใช้กองทุนรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

ขณะที่สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างคำกล่าวจากคณะกรรมการกลางพรรคคอม  มิวนิสต์จีนว่า ประมวลจริยธรรมมีความสำคัญ เพื่อทำให้รัฐบาลปลอดทุจริต และส่งผลให้การปราบปรามการทุจริตมีความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ เตือนว่า ข้าราชการคนใดละเมิดกฎ 52 ข้อของประมวลจริยธรรม จะเป็นการทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และอาจรับโทษทางอาญา

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ประธานา ธิบดีหู จิ่นเทา ได้ให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับปัญหาทุจริตเป็นอันดับแรก พร้อมเคยระบุว่า ปัญหาการทุจริตเป็นภัยร้ายแรงที่บ่อนทำลายความคงอยู่ของพรรคคอมมิว นิสต์จีน สำหรับภายใต้ประมวลจริยธรรม เจ้าหน้าที่ถูกห้ามใช้จ่ายเงินก้อนโตอย่างไม่เหมาะสม ในการซื้อรถยนต์ การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง รวมไปถึงการสร้างอาคารสำนักงานใหม่ หรือการเดินทางไปต่างประเทศ.
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7865
วันที่ : 5 เมษายน 63 11:22:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com