Muslimthai Focus : รมว.กต.พร้อมคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศ เยือนจังหวัดชายแดนใต้

    การทูตเพื่อประชาชน ตอนที่ 103 รมว.กต.พร้อมคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศ เยือนจังหวัดชายแดนใต้
        คณะ เอกอัครราชทูต ที่เดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประทับใจที่ได้เห็นสภาพความเป็นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมระบุ สถานการณ์ไม่เลวร้ายตามที่เป็นข่าว
        นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่การทูตของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ อาทิ เปรู อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ ชิลี แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ รวม 12 ชาติ เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เพื่อรับทราบสถานการณ์และแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา โดยคณะได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ อ.ยะรัง จ. ปัตตานี เยี่ยมชมบ้านปิยะมุมัง อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี หมู่บ้านตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม และแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมกันนี้ยังพบปะกับนักวิชาการและผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม (NGO) และได้รับฟังการบรรยายสรุปจากดาโต๊ะยุติธรรมและสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริม สร้างสันติสุขของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง อ. รามัน จ. ยะลา และ ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร
        โดยการเยือนครั้งนี้คณะเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความประทับใจต่อการริเริ่มของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ทำให้ได้มีโอกาสมาเห็นสภาพความเป็นจริงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นว่าสถานการณ์ไม่ได้เลวร้าย เหมือนกับที่ปรากฎตามสื่อ และชื่นชมแนวทางนโยบายของรัฐบาลว่าดำเนินการมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว

   
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จันทนา อ้นคำ   Rewriter : คณิต จินดาวรรณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7776
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 62 2:34:37
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com