Muslimthai Focus : 100 รมว.กต. นำคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เอเชีย และยุโรป เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

การทูตเพื่อประชาชนตอนที่ 100 รมว.กต. นำคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เอเชีย และยุโรป เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมนำคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เอเชียและยุโรป เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ นี้
นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะนำคณะเอกอัครราชทูตจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เอเชีย และยุโรป เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อให้คณะทูตต่างประเทศในไทยได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคใต้และความมุ่งมั่นพยายามของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหา โดยคณะฯ มีกำหนดการเข้าพบกับผู้แทนจากภาคต่างๆ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดปัตตานี นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม (NGO) สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข และดาโต๊ะยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ยังมีกำหนดเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับชุมชนท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดการบริหารท้องถิ่น อาทิ สภาสันติสุขตำบล บ้านปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตำบลวังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การการประชุมอิสลาม และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7683
วันที่ : 12 ธันวาคม 62 1:07:13
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com