Muslimthai Focus : นิทานพื้นบ้านชายแดนใต้

นิทานพื้นบ้านชายแดนใต้ เป็นผลงานที่ รศ.ประพันธ์  เรืองณรงค์ ผู้เขียน รวบรวมจากชาวบ้านในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2529 โดยการเล่าของผู้สูงอายุ แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นนิทานสะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ รองลงมาเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีน จัดพิมพ์โดย พิมพ์คำ สำนักพิมพ์
   
นิทานพื้นบ้านเล่าด้วยภาษาร้อยแก้วธรรมดา มีหลากหลายรูปแบบ เช่น นิทานปรัมปรา นิทานท้องถิ่น เทพนิยาย นิทานเกี่ยวกับสัตว์ และนิทานตลกขบขัน
   
ตัวอย่างนิทานในเล่ม อาทิ แมงคาเรือง, เจ้าแม่ลิ้มกอเนียว, ผีหลังกลวง, บีเด็งและอับดุลเลาะห์, ช่างไม้กับช่างเหล็ก, นายมีดพร้าโต, ชะนีน้อย, แหวนไข่นก, เป๊าะตีมุงและเมาะตีมุง, ส่งผีหัวล้าน, พระยาตั๊กแตน และเป๊าะดาแฮ เป็นต้น

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7682
วันที่ : 25 ตุลาคม 63 6:34:46
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com