Muslimthai Focus : สั่งครูแนะแนวชี้เส้นทางสายอาชีวะเด็ก ม.3
เพื่อจูงใจให้เด็กที่มีแววไปเรียนอาชีวศึกษาด้วย โดยครูต้องให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก ให้เข้าถึงยุคปฏิรูปการศึกษา...  

นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงนโยบายการรับนักเรียน นักศึกษาประจำปี การศึกษา 2553 ว่า หลักเกณฑ์การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2553 กำหนดมาตั้งแต่สมัยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็น รมว.ศึกษาธิการ โดยมี หลักการว่า เด็กทุกคนจะต้องมีที่เรียน อีกทั้งกระบวนการรับนั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ จะต้องไม่มีเรื่องของการจ่ายเงินให้เปล่าหรือแป๊ะเจี๊ยะ เพื่อแลกกับการเข้าเรียน ส่วนนโยบายที่ให้โรงเรียนมัธยมศึกษารับนักเรียนที่จบ  ม.3 เรียนต่อ ม.4 ใน โรงเรียนเดิมนั้น ถือเป็นหลักของการให้โอกาสเด็กซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ แต่อาจต้องมีการทบทวนเพื่อการตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียน และสัดส่วนการรับระหว่างการเรียนสายสามัญ และสายอาชีวศึกษาให้ได้ด้วย 

"เมื่อ มีความชัดเจนในส่วนของหลักการแล้ว สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงนั้น คงต้องยอมรับเรื่องการให้โอกาสเด็กได้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเดิม ก่อน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนด้วยการนำระบบแนะแนวมาใช้ เพื่อจูงใจให้เด็กที่มีแววไปเรียนอาชีวศึกษาด้วย โดยครูต้องให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กด้วยว่า การเรียนอาชีวศึกษาใน ยุคปฏิรูปการศึกษา เมื่อเรียนจบจะมีความชัดเจนในเรื่องค่าตอบแทน การพัฒนาอาชีพ รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะต้องมีแผนงานที่ชัดเจน" นายชินวรณ์กล่าว.
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7479
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 63 6:21:50
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com