Muslimthai Focus : ศอ.บต.ลงพื้นที่นราเร่งรัดชาวบ้านยื่นขอคำออกโฉนดที่ดิน
นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อมาตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล เร่งรัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการประโยชน์ โดยอาศัยหลักฐานสค.1 โดยมีนายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต นายอำเภอสุไหงโกลก ที่ดินอำเภอ ปลัดอำเภอ ปลัดอบต. บัณฑิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานความก้าวหน้า และเสนอปัญหาอุปสรรคต่างๆในพื้นที่
นายดุลยเดช กล่าวว่า ศอ.บต.ได้รับมอบหมายจากนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งคณะทำงานออกติดตาม และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินมีพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ได้มอบหมายให้นายอำเภอแต่ละพื้นที่จัดตั้งคณะทำงาน รับเรื่องจากชาวบ้าน เพื่อส่งให้สำนักงานที่ดินเป็นการอำนวยความสะดวก และได้มอบหมายให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ทุกหมู่บ้านใน 2,000 กว่าหมู่บ้านช่วยกันออกชี้แจงให้กับชาวบ้าน ซึ่งกระบวนการดำเนินขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควร พร้อมได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน เจ้าของที่ดินที่ยังไม่ได้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการประโยชน์ ให้รีบนำหลักฐานสค .1มายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553นี้
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7123
วันที่ : 20 สิงหาคม 62 9:15:41
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com