Muslimthai Focus : นายราจิบ ราซัค กล่าวการลอบวางเพลิงโบสถ์ในมาเลเซียเป็นการกระทำของชนกลุ่มน้อย

นายราจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่า การลอบวางเพลิงโบสถ์ในมาเลเซียเป็นการกระทำของชนกลุ่มน้อย

นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย กล่าวให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ซาอุดีกาเซทท์ว่า การก่อเหตุวางเพลิงในโบสถ์ของมาเลเซียเป็นเพียงการกระทำของคนกลุ่มน้อยไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศได้ นายนาจิบ กล่าวว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติและการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างชนต่างเชื้อชาติและศาสนา เป็นหัวใจสำคัญของมาเลเซียมานานแล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรมองว่าชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในมาเลเซียต้องการทำลายโบสถ์ ผู้นำมาเลเซียกล่าวว่ามีโบสถ์ถูกเผาเพียงแห่งเดียวและเสียหายเฉพาะฝ่ายบริหารเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์ที่โบสถ์อื่น ๆ เป็นเพียงเหตุเล็กน้อยไม่มีการเผาจนเสียหายแต่อย่างใด

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7093
วันที่ : 5 เมษายน 63 12:14:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com