Muslimthai Focus : องค์กรเอกชนเปิดสถาบันการเงินอิสลาม

องค์กรเอกชนเปิดสถาบันการเงินอิสลาม

นายวรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภาปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน สาขารือเสาะ ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 7 ที่องค์กรเอกชนได้รวมตัวเปิดเพื่อให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลากว่า 17 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 42,000 คน เงินทุนหมุนเวียนล่าสุด 700 ล้านบาท โดยสาขารือเสาะ ตั้งอยู่เลขที่ 168/2 ม.1 ริมถนนสายรือเสาะสนองกิจ ในเขตเทศบาล ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งพิธีเปิดสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามครั้งนี้ มีนายจำลอง ไกรดิษฐ์ นายอำเภอรือเสาะ พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผกก.สภ.รือเสาะ นายเจะอามิง โต๊ะตาหยง ส.ส.นราธิวาส รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ อ.รือเสาะเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน สาขารือเสาะ เปิดให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินแก่ประชาชน ทั้งการฝากถอนเงิน การให้สินเชื่อทั่วไปและการฝากสะสมทรัพย์ประเภทกองทุนฮัจญ์เพื่อเสริมเจตนารมณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะ ที่สำคัญเป็นการระดมทุนของสมาชิก มาหมุนเวียนให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสในหลายๆด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบไร้ที่พึ่ง อาทิ ทุนการศึกษาของบุตรหลาน ผู้ที่มีหนี้สินและภาระต่างๆ โดยสหกรณ์ดังกล่าวนี้ดำเนินการภายใต้หลักการอิสลามอย่างเคร่งครัด ปลอดดอกเบี้ย เพื่อไม่ให้ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯสาขารือเสาะแล้วจำนวนถึง 5,000 คน
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7090
วันที่ : 20 สิงหาคม 62 22:10:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com