Muslimthai Focus : มอบโปรแกรมบริหารสหกรณ์อิสลาม ปีที่ 3

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้
มอบโปรแกรมบริหารสหกรณ์อิสลาม ปีที่ 3 ห้าสหกรณ์อิสลาม

         เมื่อวันที่   7    มกราคม 2553  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก  จำกัด สำนักงานใหญ่ หาดใหญ่  ท่านอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาเปิดพิธีการประชุมเสวนาทางวิชาการมาตรฐานทางบัญชีสหกรณ์อิสลามและมอบโปรแกรมการบริหารสหกรณ์อิสลามให้กับสหกรณ์อิสลาม จำนวน 5 แห่ง จากจังหวัดสตูล   จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา 

        ในวันดังกล่าว ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดให้มีการประชุมเสวนาทางวิชาการมาตรฐานทางบัญชีสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ จำนวน 50 สหกรณ์  โดยที่ประชุมได้มีการสรุปจากการที่ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบโปรแกรมฯเพื่อใช้งานในการยกระดับการบริหารข้อมูลสหกรณ์อิสลาม  การลงบัญชีในโปรแกรม   การสร้างนักบัญชีมือใหม่ผ่านการอบรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อไปช่วยงานสหกรณ์อิสลามในพื้นที่ สำหรับสหกรณ์อิสลามที่ได้รับโปรแกรมฯจะมีการอบรมผู้ใช้ทั้งหมดในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมโฆษิต หาดใหญ่

          ที่ประชุมเสวนาทางวิชาการ ได้มีรายงานว่า ทางเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ จะพยายามเปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจปัจจุบัน เนื่องจากสหกรณ์อิสลามสันติชน  จำกัด  กรุงเทพ และสหกรณ์อิสลามการเกษตรบางบัวทอง  จำกัด จังหวัดนนทบุรี สามารถเข้าเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรม โดยในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น เครือข่ายสหกรณ์อิสลามประเทศไทย

        ผู้จัดการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ( นายอิสมาแอ  สามะ ) ได้ชี้แจงว่า ทางเครือข่ายสหกรณ์อิสลามฯ ได้พยายามประสานงานกับทางราชการมาตลอดเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โดยเฉพาะกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์  และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประธานคณะกรรมาการดำเนินการ ( ผศ.ดร.วรวิทย์  บารู )  สว.ปัตตานี  ได้พยายามชี้แจงในสภาและกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ มาโดยตลอดให้รับทราบและพยายามให้มีการช่วยเหลือสหกรณ์อิสลามโดยด่วน และจะได้เป็นสหกรณ์อิสลามต้นแบบในภูมิภาคอาเซียน

          ผศ.ดร.วรวิทย์   บารู  ประธานคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม ภาคใต้  ได้กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2553  ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัดให้มีการสัมมนาสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศที่หาดใหญ่ เพื่อหาข้อสรุปเสนอคณะกรรมการการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ( คพช. ) เสนอรัฐบาลให้จัดประเภทสหกรณ์ปลอดดอกเบี้ย สำหรับสหกรณ์ที่ดำเนินงานตามหลักการอิสลามในชุมชนมุสลิมทั่วประเทศไทย และได้พยายามผลักดันให้รัฐบาลสนับสนุนโปรแกรมการบริหารสหกรณ์อิสลามให้ครบ 50 สหกรณ์ทั่วประเทศ  ดังนั้นสำหรับกลุ่มออมทรัพย์  หรือ กองทุนทางการเงินอิสลามที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ น่าจะจดทะเบียนเพื่อจะได้รับแจกโปรแกรมฯชุดดังกล่าว ล่าสุดทางกองทุนนูรุลอิสลาม จังหวัดกระบี่ ได้รับจดทะเบียนเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์นูรุลอิสลาม  จำกัด  จังหวัดกระบี่  ทางเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ขอขอบคุณทางเครือข่ายสหกรณ์อิสลามจังหวัดกระบี่  ที่ได้สร้างความเข้มแข็งและการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือระดับจังหวัด

          สำหรับสหกรณ์อิสลามที่มีความประสงค์ที่จะได้รับมอบโปรแกรมการบริหารงานสหกรณ์อิสลาม ชุดสุดท้าย จำนวน 26 แห่ง ( กำลังดำเนินการ  อินชาอัลลอฮฺ ) กรุณาติดต่อฝ่ายจัดการ 081-2770410 หรือ Email: ibnuaffan@hotmail.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6983
วันที่ : 22 ตุลาคม 61 9:42:25
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com