Muslimthai Focus : นักโบราณคดีเชื่อคนสร้างพีระมิดไม่ใช่แรงงานทาส

นักโบราณคดีเชื่อคนสร้างพีระมิดไม่ใช่แรงงานทาส

นักโบราณคดีค้นพบสุสานในอียิปต์ ซึ่งช่วยพิสูจน์ว่าแรงงานที่ช่วยกันสร้างพีระมิดนั้นไม่ใช่ทาสอย่างที่เคย เข้าใจ แต่เป็นคนที่ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี..

สำนักข่าวต่าง ประเทศรายงานเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ว่า สุสานที่พบใกล้ๆ กับพีระมิดในอียิปต์ ช่วยให้นักโบราณคดีค้นพบความจริงที่ว่าคนงานที่ช่วยกันสร้างสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกนั้น แท้จริงแล้วเป็นแรงงานที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้รับเกียรติหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ด้วยการถูกฝังอยู่ในสุสานภายใต้ร่มเงาของพีระมิด

หัวหน้าฝ่าย โบราณคดีนาย ซาฮี ฮาวาสส์ เชื่อว่าคนงานเหล่านี้ได้รับการจ่ายค่าแรงรวมถึงมีการจัดอาหารให้รับประทาน 3 ม้ือต่อวันเป็นอย่างดี อีกทั้งการสร้างสุสานใกล้กับที่ฝังศพของกษัตริย์นี้ ชี้ให้เห็นว่าแรงงานเหล่านี้ไม่ใช่ทาสแต่อย่างใด.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6907
วันที่ : 19 กันยายน 62 12:19:57
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com