Muslimthai Focus : ตึกสูงสุดในโลก เบิร์จ ดูไบ คว่ำ ไทเป101

ตึก “ไทเป 101”

แม้ ตึก "เบิร์จ ดูไบ" จะลบแชมป์ตึกสูงที่สุดในโลกของ "ไทเป 101" แต่เจ้าของแชมป์เก่ายังหวัง ขอครองตำแหน่ง ที่สุดของโลกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ-ใช้พลังงานสะอาดยอดเยี่ยม...

สำนัก ข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 4 ม.ค. ว่า รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำพิธีเปิดอาคาร "เบิร์จ ดูไบ" ตึกสูงที่สุดของโลกอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ใช้กำลังตำรวจกว่า 1,000 นาย รวมทั้งนักแม่นปืน เตรียมความพร้อมจุดดอกไม้ไฟฉลองความสำเร็จนับแต่เร่ิมก่อสร้างอาคารเมื่อปี 2547 จนทำลายสถิติโลกอาคารไทเป 101 ของไต้หวัน  สูงจากพื้นดิน1,670 ฟุต หรือ 509 เมตร โดยอาคารเบิร์จ ดูไบ สูงเสียดฟ้าถึง 2,684 ฟุต หรือ 818 เมตร ครองสถิติโลกอาคารสูงหลังใหม่ หลังพยายามปกปิดความลับเรื่องความสูงระหว่างเร่งก่อสร้างต่อเติมชั้นใหม่แทบ ทุก 3 วัน จนได้ระดับถึงกว่า160 ชั้น

นอกจากนี้ ตึกระฟ้าน้องใหม่ "เบิร์จ ดูไบ" ยังคว้าแชมป์ส่ิงก่อสร้างสูงราคาแพงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณก่อสร้างทั้งส้ิน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 660,000 ล้านบาท) ทั้งๆที่ดูไบอยู่ระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน ส่วนความเคลื่อนไหวของ "ไทเป 101" อาคารสูงของไต้หวันที่ถูกลบสถิติด้านความสูง แต่ไต้หวันยังหวังทำให้ตึก "ไทเป 101" ครองตำแหน่งอาคารสูงที่สุดของโลกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและใช้พลังงาน สะอาดยอดเยี่ยม โดยทุ่มเงินอีก 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับเปลี่ยนระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้น้ำและใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ทำให้ไทเป 101 ได้ประกาศนียบัตรอาคารสุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6800
วันที่ : 24 ตุลาคม 62 2:52:18
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com