Muslimthai Focus : ลุ้นขายข้าวปีนี้ทะลุ 9 ล้านตัน

คู่แข่งลดส่งออกพุ่งราคา 20-30%จี้ระบบสต๊อกรับช่วงตลาดขาขึ้น

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงทิศทางตลาดข้าวปี 53 ว่า การส่งออกข้าวไทยจะขยายตัวทั้งในด้านปริมาณและราคา โดยกรมฯตั้งเป้าหมายว่าส่งออกได้ 9-9.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,950-5,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากปี 52 ที่ส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน มูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แนวโน้มราคาจะเป็นขาขึ้น เพิ่มไม่ต่ำกว่า 20-30% จากปี 52 เนื่องจากผลผลิตข้าวทั่วโลกลดลง แต่ความต้องการยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง
  
ทั้งนี้ผลผลิตข้าวของโลกปี 53 จะมีปริมาณ 432.09 ล้านตัน ลดลง 3.07% แต่การบริโภคข้าวโลกจะมี 436.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.31% ทำให้การค้าข้าวโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 5.80% หรือมีปริมาณ 30.35 ล้านตัน เนื่องจากหลายประเทศมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่ม หลังจากผลผลิตลดลงจากภัยธรรมชาติ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวทำให้ระบบการเงิน การค้าของโลกดีขึ้น แต่ราคาไม่น่าเพิ่มมากเหมือนปี 51 ที่เกิดวิกฤติอาหาร เพราะสต๊อกข้าวของทั่วโลกในปัจจุบันยังสูง
  
“กรมฯ เห็นว่าการส่งออกปีนี้ไม่ถึง 10 ล้านตันอย่างที่คนอื่นคาด เพราะไทยเองได้รับความเสียหายจากเพลี้ยกระโดดในภาคกลาง ประกอบกับราคาข้าวที่สูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อชะลอดูสถานการณ์ แต่คาดว่าน่าจะส่งออกได้เกิน 9 ล้านตัน และเน้นการเพิ่มราคาข้าวมากกว่า เพราะข้าวไทยคุณภาพดีกว่าคู่แข่ง แต่ราคาข้าวขาว 100% จะทะลุตันละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ คงตอบยากแต่ราคา เป็นขาขึ้นแน่นอน ส่วนแผนระบายข้าวในสต๊อก 6 ล้านตัน คาดว่าจะมีการระบายออกมาในเร็ว ๆ นี้ ให้สอดรับกับสถานการณ์ แต่คงทยอยระบายครั้งละไม่มาก และยังไม่กำหนดวิธีการระบาย”
  
นายวิจักร กล่าวต่อว่า ตลาดข้าวสำคัญ ของไทยปี 53 ยังเป็นกลุ่มประเทศแอฟริกา โดยเฉพาะข้าวนึ่งที่ไทยได้อานิสงส์จากการที่อินเดียประสบภัยแล้งจนไม่สามารถ ส่งออกได้ รวมถึงข้าวชนิดอื่นที่คู่แข่งขันทั้งอียิปต์ เวียดนาม จีน ต่างมีผลผลิตลดลง แต่ไทยยังได้รับความเสียหายน้อยเพียง 0.63% โดยฤดูกาล 52/53 จะมีผลผลิต 31.489 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 20.8 ล้านตันข้าวสาร แบ่งเป็นข้าวนาปี 23.245 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 15.4 ล้านตันข้าวสาร และข้าวนาปรัง 8.244 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 5.4 ล้านตันข้าวสาร ทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกได้เพิ่ม.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6764
วันที่ : 17 เมษายน 64 3:56:36
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com