Muslimthai Focus : ดันไทยเป็น1 ฐานผลิตอาหารฮาลาลโลก

ร่วมมาเลเซียกระดับสินค้าฮาลาลมั่นใจไทยเป็นฐานผลิตอาหารโลก
   
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุต  สาหกรรมได้ตั้งเป้ายอดขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่านบีโอไอในปี 53 มูลค่า 5 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าปีนี้ถึง 1 แสนล้านบาท เน้นการดึงทุนจากนักลงทุนจากประเทศจีน และอินเดียเป็นพิเศษ เนื่องจากมีมหาเศรษฐีจำนวนมากและรัฐบาลสนับสนุนให้ไปลงทุนต่างประเทศ ด้วย โดยภาพรวมคาดว่าอุตสาหกรรมเหล็ก เมกะโปรเจคท์ นิคมบริการ บริการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เกษตร และผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ เป็นต้น สนใจเข้ามาลงทุนในไทย
   
“ในปีหน้าจะเปิดสำนักงานบีโอไอในต่างประเทศอีก 2 แห่ง ประกอบด้วยเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียและคุนหมิงประเทศจีน ส่วนกลุ่มทุนหลักอย่างญี่ปุ่น สหรัฐ ยุโรป ไต้หวัน และอาเซียนนั้นบีโอไอก็ยังไม่ทิ้ง โดยจะนำผู้บริหารออกไปโรดโชว์เพื่อดึงดูดนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันก็จะพิจารณา ให้สิทธิพิเศษในอุตสาหกรรมประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่ม”
   
สำหรับยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 52 อยู่ที่ 5.7 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 4 แสนล้านบาทถึง 1.7 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
   
นางวาสนา มุทุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ บีโอไอ กล่าวว่า วันที่ 18-21 ม.ค. 53 บีโอไอร่วมกับ บริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ของประเทศมาเลเซีย จัดการสัมมนาเรื่อง อาหารฮาลาล : โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับไทย-มาเลเซีย ที่โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเชิญนักธุรกิจมาเลเซีย ในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 20 คน ร่วมหารือกับนักธุรกิจไทย เพื่อศึกษาโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนในพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   
“การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาห กรรมอาหารฮาลาล ทำให้ไทยต้องให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้ ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและบริการฮาลาล ปี 53-57 ขึ้นแล้ว โดยเน้นพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารฮาลาลสร้างศักยภาพการตรวจรับรอง และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ไทยเป็นฐานผลิตในอาเซียนและของโลก”
   
ทั้งนี้ในปี 51 มูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยอยู่ที่ 5,191.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนช่วง 7 เดือนแรกของปี 52 ส่งออกอยู่ที่ 2,494.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 26.9% เพราะไทยมีปัญหาที่เกี่ยวกับความรู้ ในกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตรงตามหลักศาสนาอิสลามน้อย และการรับรองอาหาร  ฮาลาลของไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้าเท่าที่ควร.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6725
วันที่ : 28 มกราคม 64 3:33:10
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com