Muslimthai Focus : I bank ย้ายสถานที่ใหม่กว้างกว่าเดิม เพื่อรองรับการให้บริการกับพี่น้องมุสลิมและพี่น้องศาสนิกอื่น

I bank ย้ายสถานที่ใหม่กว้างกว่าเดิม เพื่อรองรับการให้บริการกับพี่น้องมุสลิมและพี่น้องศาสนิกอื่น

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาจะนะ จังหวัดสงขลา ย้ายที่ทำการใหม่เพื่อรองรับการให้บริการทั้งแก่ชาวมุสลิมและศาสนิกอื่น ในเขตพื้นที่
นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีย้ายที่ทำการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาจะนะแห่งใหม่ ในวันนี้(18 ธ.ค.) โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมให้พรในพิธีอีกด้วย นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังพิธีเปิดที่ทำการสาขาจะนะแห่งใหม่ ว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาจะนะ ได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และปัจจุบันในแต่วันสาขาจะนะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวมุสลิมในพื้นที่ ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ ไม่เพียงพอในการรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ประกอบกันในปี พ.ศ. 2553 คาดว่าจะมีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารมากขึ้น ชาวมุสลิม และศาสนิกอื่นในพื้นที่ ทำให้ธนาคารได้ย้ายที่ทำการสาขาจะนะไปยังที่ใหม่ แต่ใกล้กับที่เดิม
สำหรับสาขาจะนะถือเป็นสาขาต้นแบบในเขตภาคใต้ ในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ หลักจากที่ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กรใหม่ ให้มีความสดใส และมีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการแก่ชาวมุสลิมและ ศาสนิกอื่นในพื้นที่
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6578
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 20:30:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com