Muslimthai Focus : พระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมนราฯ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ทรงโปรดเกล้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้แทนพระองค์ นำสิ่งของถุงยังชีพ ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จังหวัดนราธิวาส

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดเกล้า ให้ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้แทนพระองค์ นำสิ่งของและถุงยังชีพ พระราชทานตามโครงการหนึ่งใจร่วม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ จำนวน 500 ชุด มอบแก่ชาวบ้าน ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในช่วง เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้าน จากพื้นที่ ตำบลกะลุวอเหนือ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง นราธิวาส เข้ารับ
มอบสิ่งของ และถุงยังชีพพระราชทาน โดยมีพิธีจัดมอบสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานที่หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมี นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายหะยีอับดุลรอซัค อาลี ประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6557
วันที่ : 20 กรกฎาคม 62 21:51:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com