Muslimthai Focus : ชี้เด็กชอบออกกำลังกายไอคิวสูงกว่า

 เอเจนซี – ผลศึกษาจากสวีเดนระบุวัยรุ่นชายที่ชอบเล่นกีฬาฉลาดกว่าเพื่อนวัยเดียวกันที่นิยมฆ่าเวลาด้วยการนั่งๆ นอนๆ
       
        นักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ทำการศึกษาว่าความแข็งแรงของร่างกายหรือหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีความเชื่อมโยงกับพลังสมองและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตหรือไม่
       
        ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์รายงานการศึกษาสภาพร่างกายและสติปัญญาผู้ชายสวีเดน 1.2 ล้านคนที่เกิดระหว่างปี 1950-1976 ในช่วงที่รายงานตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุ 18 ปี
       
        นอกจากนี้ ยังมีการประเมินอิทธิพลทางพันธุกรรมและครอบครัว โดยพิจารณาผลการเรียนของพี่ชายหรือน้องชายและคู่แฝด ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับความสำเร็จในช่วงวัยกลางคน ซึ่งรวมถึงความสำเร็จด้านการศึกษาและหน้าที่การทำงาน
       
        งานวิจัยที่นำโดยดร. เอช. จอร์จ คูห์น พบความเชื่อมโยงชัดเจนระหว่างความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจกับความเฉลียวฉลาด แต่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับระดับสติปัญญาแต่อย่างใด
       
        รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารโปรซีดดิงส์ ออฟ เดอะ เนชันแนล อะคาเดมี ออฟ ไซนส์ ยังระบุว่าการเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างคู่แฝดเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ทำให้นักวิจัยเชื่อว่าพันธุกรรม ภูมิหลังทางสังคมละครอบครัวไม่มีเหตุผลในเรื่องนี้
       
        คูห์นอธิบายว่าในบรรดากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยคู่แฝดนับพันคน พบว่าคนที่แข็งแรงกว่ามักมีระดับไอคิวสูงกว่า
       นักวิจัยเชื่อว่าการศึกษานี้มีนัยสำคัญสำหรับการศึกษาของวัยรุ่น กล่าวคือการเพิ่มเวลาเรียนพละศึกษาในโรงเรียนไม่ได้เพียงช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตที่หนักไปทางนั่งๆ นอนๆ ของเด็ก แต่ยังช่วยส่งเสริมสติปัญญาและผลการเรียนด้วย
       
        อย่างไรก็ดี นักวิจัยยอมรับว่ายังไม่รู้ชัดเจนว่าเด็กผู้ชายที่ทำกิจกรรมทางร่างกายมากกว่าฉลาดกว่า หรือเป็นเพราะเด็กที่ฉลาดกว่าชอบออกกำลังกายมากกว่ากันแน่ จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบของเรื่องนี้ นอกจากนั้น ยังไม่มีเหตุผลที่จะสันนิษฐานว่ารูปแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงเช่นกัน เนื่องจากผู้หญิงมีปัจจัยเสี่ยงด้านหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเหมือนกับผู้ชาย ดังนั้น การออกกำลังกายจึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดหัวใจของผู้หญิงเช่นเดียวกัน

วัยรุ่นชายที่ชอบออกกำลังกายมีแนวโน้มฉลาดเฉลียวกว่าเด็กวัยเดียวกันที่วันๆ เอาแต่นั่งๆ นอนๆ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6384
วันที่ : 21 กุมพาพันธ์ 63 16:54:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com