Muslimthai Focus : บิ๊กจิ๋วอ้างสังคมขัดแย้ง ดันทุรังไอเดียนครปัตตานีอีก ชูแนวคิดนูซันตาลาในอดีต เปรียบเป็นระเบียงเมกกะ
เมื่อเวลา 9.00 น.ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประธานพรรคเพื่อไทย ได้มาปาฐกถาพิเศษเรื่อง"นครปัตตานี ทางออกในวาระ 6 ปีไฟใต้" โดย พล.อ.ชวลิต ชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบันเกิดจากการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เช่นเดียวกันกับกรณีปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการใช้มาตรการทางการทหารมาถึง 6 ปี จนเรียกได้ว่าใกล้ถึงจุดประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ต่อมามีการปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยเอาการเมืองนำการทหาร ซึ่งมองว่าวิธีดังกล่าวนั้นไม่ได้ผล

พล.อ.ชวลิต ยังเสนอยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาภาคใต้ 3 วิธี คือ ยุทธศาสตร์ดอกไม้หลากสี เพื่อพยายามจะบอกว่าสังคมไทยประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ ซึ่งมีเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเอง เพื่อให้เห็นใจคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ถอยคนละ 3 ก้าว เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถพูดจากันได้ โดยต้องเน้นเพื่อสร้างสันติภาพ รวมถึงยุทธศาสตร์นครปัตตานี เพื่อการสร้างการปกครองตนเอง หรือสิทธิในการดูแลตนเองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งสาเหตุที่ต้องตั้งนครปัตตานีนั้น เพราะคนมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ในอดีต เคยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดศึกษาศาสนาวิชาการต่างๆ และเป็นศูนย์กลางการค้า และเก็บประวัติในอดีตที่สูงส่งจนถึงทุกวันนี้

"นอกเหนือจากการเสนอแนวคิดนครปัตตานีแล้วผมยังเคยเสนอพิมพ์เขียวแนวคิดนูซันตาลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ โบสถ์วัดช้างให้ , มัสยิดขนาดใหญ่ และศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า สังคมภูมิบุตร ที่เคยมีมาในภูมิภาคนี้ นครปัตตานีเคยเป็นเสมือนระเบียงเมกกะที่เป็นความยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องสถาปนาขึ้นมาในยุคนี้ เราจะเอาระเบียงเมกกะกลับคืนมา เอาเกียรติยศของคนปัตตานีกลับคืนมา"พล.อ.ชวลิต กล่าว
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6162
วันที่ : 7 มิถุนายน 63 5:01:19
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com