Muslimthai Focus : อัมมารแนะเก็บภาษีคนรวย ปรับปรุงสวัสดิการ

"อัมมาร"ชี้ราย ได้ยังมาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม และเก็บภาษีจากนายทุนยังมีสัดส่วนน้อย เน้นปรับปรุงระบบสวัสดิการ ช่วยแก้ความเหลื่อมล้ำรายได้

นายอัมมาร กล่าวว่า การให้สัมปทานของรัฐก็เอื้อให้เกิดการตักตวงผลประโยชน์  ถือเป็นการจงใจละเว้นปฏิบัติทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในทุกตลาดไม่เว้นแม้แต่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตลาดสินค้าเกษตร ทำให้เอกชนได้รับประโยชน์ส่วนเกินจากรัฐอย่างมหาศาล นอกจากนี้ มาตรการภาษีของรัฐบาลยังเป็นการซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ที่รายได้ ภาษีส่วนใหญ่มาจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคของประชาชน ขณะที่การเก็บภาษีจากนายทุนมีสัดส่วนน้อย ดังนั้น รัฐบาลควรที่จะปรับปรุงระบบสวัสดิการที่มีความยั่งยืนด้วยการให้การศึกษาที่ มีประสิทธิภาพ การให้สวัสดิการให้ทั่วถึงมากกว่าที่จะเจาะจงเฉพาะคนจน  โดยระบบสวัสดิการต้องขยายตัวร้อยละ 2 จึงจะทำให้สังคมอยู่ได้ แต่ถ้าเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น ก็จะทำให้ระบบสวัสดิการสังคมได้รับการพัฒนามากขึ้น

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม คือรัฐบาลต้องนิ่งในการดำเนินนโยบาย และรัฐบาลต้องกล้าในการปฏิรูประบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรม ประเทศไทยก็จะมีรายได้พอให้ภาคธุรกิจได้พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน  ปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนเสียภาษีมากที่สุด ขณะที่คนร่ำรวยใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนมากกว่าคนจน

ด้านนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวสนับสนุนแนวคิดของนักวิชาการที่เสนอให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการแสดง ความคิดเห็น พร้อมสนับสนุนทีดีอาร์ไอที่เสนอรัฐจัดทำระบบสวัสดิการสังคม โดยเห็นว่าควรบรรจุเรื่องสวัสดิการสังคมไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้พรรคการเมืองนำเรื่องนี้มาใช้ในการหาเสียง เนื่องจากทุกพรรคการเมืองเน้นหาเสียงด้วยนโยบายประชานิยม.

การเสวนา“ปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า หลายมาตรการที่รัฐบาลประกาศใช้ทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำ และสร้างความกระจุกตัว เช่น มาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร มาตรการด้านการศึกษา  มาตรการจัดการบริการสาธารณะ ซึ่งโน้มเอียงไปยังคนร่ำรวยมากกว่าคนจน 
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6012
วันที่ : 29 มกราคม 63 10:43:18
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com