Muslimthai Focus : สตช.จัดส่งสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสงขลา
ขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 6 คัน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดส่งมาให้ได้เดินทางมาถึงที่สนามกีฬาติณสูลา นนท์ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา แล้ว โดยมีรถบรรทุกจากสถานีตำรวจภูธรทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา เดินทางมารับสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่แล้ว
สำหรับสถานที่แจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ ท่วมในครั้งนี้ ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจุดไว้ทั้งหมด 7 จุด คือ จุดที่ 1 ที่สถานีตำรวจภูธรเทพา จุดที่ 2 บริเวณจุดตรวจคูหา ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จุดที่ 3 บริเวณมัสยิดกลาง ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 10 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จุดที่ 4 วัดขุนตัดหวาย หมู่ที่ 3 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จุดที่ 5 หน้าสถานีอนามัยบางเหรียง หมู่ที่ 10 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จุดที่ 6 หน้าปั้มน้ำมัน พี.ที.(ทุ่งลานการปิโตรเลียม)ใกล้จุดตรวจอู่ตะเภา หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง และจุดที่ 7 วัดท่าช้าง หมู่ที่ 2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ โดยจะทำการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามจุดที่กำหนดทั้ง 7 จุด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6009
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 62 4:19:04
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com