Muslimthai Focus : สุดสยอง!! เนปาลฆ่าควาย บูชายัญ นับแสนตัว
ชาวฮินดูนำควายมาฆ่าเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งอำนาจ
       เอเจนซี/เอเอฟพี - ควายจำนวนมากที่ถูกสังหารด้วยวิธีการตัดคอ เพื่อบูชายัญต่อเทพเจ้าตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตบาราทางตอนใต้ของกรุงกาฏมาณฑุ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ (24) ตามประเพณี ซึ่งเชื่อว่า จะช่วยนำโชคลาภและความเจริญมั่งคั่งมาให้
       
       พิธีบูชายัญดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล “คาธิไม” ของชาวฮินดู ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 5 ปี ที่ศาสนสถานคาธิไม ห่างจากกรุงกาฏมาณฑุ เมืองหลวงประมาณ 150 กิโลเมตร โดยในแต่ละครั้งจะต้องสังเวยด้วยชีวิต ควาย แพะ ไก่ และนกพิราบ กว่า 200,000 ตัว
       
       คณะกรรมการการจัดงาน เผยว่า มีควายถูกฆ่าบูชายัญไปแล้วกว่า 15,000 ตัวเมื่อวานนี้ แต่ แพะ ไก่ นกพิราบ ที่ถูกฆ่าสังเวยชีวิตในวันนี้ (25) มากมายจนนับจำนวนไม่ได้ ซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อต่อเทพเจ้าคาธิไม เทพเจ้าแห่งอำนาจ ตามความเชื่อของชาวเนปาล ซึ่งร้อยละ 80 จากประชากร 27 ล้านคนเป็นชาวฮินดู
       
       พิธีกรรมดังกล่าวถูกนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนประณามอย่างหนัก รวมถึง บริชิตต์ บาร์โดต์ นักแสดงชาวฝรั่งเศส ซึ่งเรียกร้องให้ชาวเนปาลยุติประเพณีที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีนี้

       

       

       

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5963
วันที่ : 16 กันยายน 62 11:58:39
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com