Muslimthai Focus : ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเดินของผู้สูงอายุ เดินช้าตายเร็วกว่า 3 เท่า

วารสารทางวิชาการ "การแพทย์อังกฤษ" รายงานผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่เดินช้า มีโอกาส เสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ยิ่งกว่าเพื่อนคนที่เดินได้เร็วกว่ากันถึง 3 เท่า...

เป็นที่ทราบกันมาก่อนแล้วว่าก้าวย่างของการเดิน มีส่วนสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล การหกล้มและทุพพลภาพ ซ้ำเดี๋ยวนี้ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า การเดินช้าสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจและอัมพฤกษ์ อัมพาตสูงขึ้นเข้าด้วย

รายงานของวารสารกล่าวว่า คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเปียรีและแมรี คูรี ของฝรั่งเศส ได้ศึกษากับผู้สูงวัยชายหญิง อายุระหว่าง 65-85 ปี 3,208 คน ติดต่อกันนาน 5 ปี ด้วยการทดสอบอัตราความเร็วในการเดินขนาดต่างๆ ระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้นได้มีผู้เสียชีวิตลง 209 ราย

รายงานผลสรุปว่า "ผู้เข้าร่วมการทดสอบที่เดินช้าที่สุด จะเสี่ยงกับการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่าผู้ที่เดินเร็วที่สุด สูงกว่ากันถึง 3 เท่า".

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5827
วันที่ : 31 พฤษภาคม 63 17:31:44
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com