Muslimthai Focus : กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียเตือนกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ว่าควรหลีกเลี่ยงการเข้า
กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียรายงานในวารสารการแพทย์แลนเซตของอังกฤษโดยรวบรวมจากข้อมูลจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อในช่วงพิธีหัจญ์ ว่า ประชาชนที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 หรือ เอช 1 เอ็น 1 ควรหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมในพิธีหัจญ์ประจำปีนี้ที่อยู่ในระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายนนี้และเป็นเวลาที่คาดว่าเชื้อเอช 1 เอ็น 1จะระบาดอย่างหนัก ดังนั้นจึงให้คำแนะนำว่า หญิงมีครรภ์ คนชรา ผู้ที่มีโรคประจำตัว และเด็กๆ ที่ตั้งใจจะมาร่วมพิธีหัจญ์ประจำปีนี้ ควรเลื่อนการประกอบพิธีนี้ออกไปก่อน นอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้ที่มีไข้ต้องใช้หน้ากากอนามัย ให้คำแนะนำประชาชน และแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้อื่น การประกอบพิธีหัจญ์ที่นครเมกกะและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีชาวมุสลิมราว 2 ล้าน 5แสนคน จากกว่า 160 ประเทศเข้าร่วมในพิธีนี้
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5813
วันที่ : 8 เมษายน 63 23:13:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com