Muslimthai Focus : ปัตตานี เตรียมจัดงาน “ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดปัตตานี เตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อย่างสมพระเกียรติ ตามหลักศาสนาทุกศาสนา
นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้กำหนดจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน นี้ โดยกำหนดชื่องานว่า “งานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศล
โดยจังหวัดปัตตานี ได้กำหนดจัดพิธีฯ ตามหลักศาสนาของทุกศาสนา พร้อมกัน ดังนี้ ศาสนาพุทธกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยได้นิมนต์เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอร่วมพิธี ณ วัดหลักเมือง อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ศาสนาอิสลาม จัดให้มีพิธีละหมาด ณ มัสยิดประจำอำเภอทุกอำเภอศาสนาคริสต์ จัดให้มีการสวดถวายพระพร ณ โบสถ์คริสต์อัครเทวดาคาเบรียลในบริเวณ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา อ.เมือง จ.ปัตตานี และคริสตจักรร่มเย็นปัตตานี ตรงข้ามโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5791
วันที่ : 22 มกราคม 64 6:09:54
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com