Muslimthai Focus : เกษตรเปิดวอร์รูมช่วยน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์10จว.ใต้ ประเมินพื้นที่เสี่ยงลดเสียหาย
นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำการสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใจภาคใต้ โดยจากการติดตามเบื้องต้นทราบว่า มีพื้นที่เสียหาย 10 จังหวัด 33 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 อำเภอ นครศรีธรรมราช 9 อำเภอ ชุมพร 3 อำเภอ ตรัง 3 อำเภอ พัทลุง 4 อำเภอ สงขลา 8 อำเภอ สตูล 2 อำเภอ ยะลา 6 อำเภอ นราธิวาส 11 อำเภอ และปัตตานี 1 อำเภอ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือในระยะแรกของการเกิดภัยนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 58 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในจังหวัดนราธิวาส 12 เครื่อง จังหวัดสงขลาอีก 32 เครื่อง จังหวัดยะลา 8 เครื่อง และนครศรีธรรมราช 6 เครื่อง รวมทั้งสนับสนุนรถขุดในการขุดคลองระบายน้ำ และเสริมคันคลองจำนวน 2 คัน ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ยังได้เตรียมเสบียงสัตว์ไว้ทั้งสิ้นจำนวน 2,035 ตัน แบ่งเป็น หญ้าแห้ง 788 ตัน หญ้าหมัก 63 ตัน หญ้าสด 1,184 ตัน เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันที

"ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมและแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว โดย ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัดอย่างถาวรเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยในระยะแรกเมื่อเกิดภัยกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องเครื่องสูบน้ำและเสบียงอาหารสัตว์"

นายธีระกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับระยะที่ 2 หลังเกิดภัยเมื่อระดับน้ำลดแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งสำรวจความเสียหาย โดยมีคณะกรรมการกำกับติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรเพื่อให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับตั้งแต่เกิดภัย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายอย่างชัดเจนให้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5723
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 63 17:20:57
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com