Muslimthai Focus : ศธ.ติดเครื่องแผนพัฒนาการศึกษาใต้

ทุ่ม 2 หมื่นล้านเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียน
   

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการประชุมแถลงนโยบายการบริหาร การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานีว่า ขณะนี้ศธ.ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2552-2555) เสร็จแล้ว รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดงบฯสนับสนุนทั้งสิ้น 19,685 ล้านบาท       
   
นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า นโยบายสำคัญตามแผนแม่บท ได้แก่ 1.เดินหน้าโครงการ 5 ฟรี คือ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ติวฟรี นมโรงเรียนฟรี อาหารกลางวันฟรี และคนพิการได้เรียนฟรีถึงปริญญา 2.ผู้เรียนมุสลิมสามารถกู้ยืมเรียนผ่านธนาคารอิสลามฯ 3.ส่งเสริมโรงเรียนดี 3 ระดับคือ ตำบล อำเภอ และสากล 4.ส่งเสริมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 5.พัฒนาห้องสมุด 3 ดี ได้แก่  หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี 6.ปรับสัดส่วนคอมพิวเตอร์จาก 1 เครื่องต่อนักเรียน 40 คนเป็น 10 คน 7.ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล รวมทั้งจัดให้มีการสอบอิสลามศึกษา โดยใช้ข้อสอบรวมคล้ายการสอบโอเน็ต แต่เรียกว่า ไอเน็ต 8.สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาอิสลามศึกษา 9.ส่งเสริมเด็กประถมต้นได้เรียน 2 ภาษา ซึ่งจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 10.พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11.สนับสนุนการศึกษาเอกชนอย่างจริงจัง โดยเพิ่มงบฯ อย่างก้าวกระโดด 12.ผู้ที่จบด้านศาสนาสามารถเทียบโอนกับกศน.เพื่อให้ได้วุฒิสำหรับเรียนต่อได้ 13.ผู้ที่ยังไม่จบภาคบังคับ 9,805 คน ต้องจบภาคบังคับอย่างน้อยร้อยละ 70 ใน 3 ปี 14.เพิ่มทุนการศึกษา 10,000 ทุน 15.จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาชีพระดับปริญญาตรี  และ 16.มีหลักประกันด้านสวัสดิภาพให้แก่ครู.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5714
วันที่ : 11 ธันวาคม 62 22:17:15
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com