Muslimthai Focus : กะพรุนยักษ์ คว่ำเรือยุ่นหนัก 10 ตัน

แมงกะพรุนขนาดยักษ์คว่ำเรือประมงญี่ปุ่นหนักกว่า 10 ตัน บริเวณชายฝัั่งทางตะวันออกของประเทศ ในขณะที่ลูกเรือพยายามลากแหที่เต็มไปด้วยแมงกะพรุนขึ้นมา

สำนักข่าวสกายรายงานเมื่อวันที่ 3 พ.ย. เรือหาปลา ไดซัง ชินโชมารุ ถูกแมงกะพรุนโนมูระจม ส่วนลูกเรืออีก 3 คนตกลงในทะเล โดยแมงกะพรุนยักษ์นี้บางตัวมีน้ำหนักถึง 200 กิโลกรัม และยาวกว่า 1.8 เมตร เลยทีเดียว

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า สภาพน้ำและอากาศในเขตชายฝั่งทะเลของจีนเป็นที่ที่เหมาะแก่การผสมพันธ์ของสัตว์เหล่านี้ แต่ในปีนี้ น่านน้ำของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยแมงกะพรุนโนมูระ โดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า ชินอิจิ อูเอะ เชื่อว่ากะพรุนจำนวนมากจะหลั่งไหลเข้ามาในเขตญี่ปุ่น

ทั้งนี้แมงกะพรุนโนมูระขึ้นชื่อเรื่องการก่อความเสียหายในน่านน้ำญี่ปุ่น เพราะสัตว์พวกนี้มักจะทำลายแหจับปลา,ทำให้ปลาในแหติดพิษ,เป็นอันตรายต่อผู้คน หรือแม้กระทั่งทำให้สถานีพลังงานนิวเคลียร์ใช้การไม่ได้เพราะตัวของมันไปขวางท่อทำความเย็นของเครื่องปฏิกรณ์

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5640
วันที่ : 16 กันยายน 62 22:22:03
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com