Muslimthai Focus : เจ้าหน้าที่ไทย-มาเลย์ ซ้อมแผนป้องกันภัย
นายดลเดช พัฒนรัฐ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย ดาโต๊ะ ฮายีอับดุลการิม บิน อุสมาน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับไฟไหม้และแก๊ส ระหว่างอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ที่ด่านศุลกากรเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
พ.ท.องอาจ มีชัย นายทหารปฏิบัติการด้านการจัดการต่อภัยพิบัติสำนักงานประสานงานชายแดนไทย - มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 นายดำรงค์ ดำรงค์สินธ์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตง และ จนท.จากโรงพยาบาลเบตง หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยของประเทศมาเลเซียและหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัยเบตง เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ จำนวน 150 คน
นายดลเดช พัฒนรัฐ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การฝึกซ้อมในครั้งนี้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทดสอบความสามารถ ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะของภาครัฐ ภาคเอกชนที่นำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และทดสอบขีดความสามารถของโรงพยาบาลเบตง ในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเพื่อทดสอบระบบการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยกู้ภัยของประเทศมาเลเซียเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5637
วันที่ : 26 พฤษภาคม 63 10:57:10
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com