Muslimthai Focus : อิหร่านจะตั้งครูสอนศาสนาประจำทุกโรงเรียน
อิหร่านจะแต่งตั้งครูสอนศาสนาประจำทุกโรงเรียนตามแผนปฏิรูปการศึกษาตามหลักอิสลาม แหล่งข่าวของอิหร่านแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของแผนแต่งตั้งครูสอนศาสนาประจำโรงเรียนเป็นการถาวร เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการละหมาด และตอบข้อซักถามในประเด็นด้านศาสนาแทนครู โดยมองว่าแผนแต่งตั้งครูสอนศาสนาประจำโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปการศึกษาตามหลักอิสลาม หลังอยาตอลลาห์ อาลี คาเมไน ผู้นำด้านจิตวิญญาณสูงสุดของอิหร่านโจมตีการศึกษาตามแบบตะวันตกว่า เป็นสาเหตุให้นักเรียนเกิดข้อกังขาต่อหลักคำสอนทางศาสนา.
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5623
วันที่ : 25 มกราคม 63 22:54:15
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com