Muslimthai Focus : ผู้แทนมุสลิมขอนายกฯช่วยผู้แสวงบุญตกค้างกว่า400คน
คณะกรรมการอิสลามประจำจ.สงขลานำตัวแทนผู้นำศาสนาในจ.สงขลา เข้าพบกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีให้ความเอาใจใส่และดูแลสภาพชีวิตความ เป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและกิจกรรมต่าง ๆ ของศาสนาอิสลาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การสนับสนุนการก่อสร้างมัสยิดกลางประจำจ.สงขลา จนแล้วเสร็จ และกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับชาวมุสลิมในประเทศไทยในการเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอารเบีย
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอิสลามประจำจ.สงขลา ได้ฝากให้นายกรัฐมนตรีเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ ประกอบพิธีฮัจย์อีกกว่า 400 คน ที่ยังตกค้างและไม่สามารถเดินทางได้และยังไม่มีความชัดเจนว่า จะสามารถเดินทางได้ในวันใด โดยนายกรัฐมนตรี รับปากว่าจะประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินแก้ปัญหาให้
นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวกับผู้นำศาสนาว่า รัฐบาลพร้อมที่จะให้การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุด รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมของชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่อง
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5612
วันที่ : 24 มิถุนายน 62 21:42:03
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com