Muslimthai Focus : ชาวอิสลามยะลาละหมาดขอในหลวงหายประชวร

ที่ สนาม ที่ว่าการ อ.ยะหา จ.ยะลา ประชาชนคนไทย ที่นับถือศาสนาอิสลาม กว่า 2,000 คน ได้ร่วมกันละหมาดเพื่อขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า ให้พระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ที่ สนามที่ว่าการ อ.ยะหา จ.ยะลา ได้มีประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวนกว่า 2,000 คน ได้ร่วมกันละหมาดฮายัดเพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าขอให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว นอกจากนี้ ภายในบริเวณสนามดังกล่าว ได้มีการจัดโต๊ะ เพื่อให้ผู้ที่คอยละหมาดได้ลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าการ จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร และการละหมาดฮายัด เพื่อขอให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากอาการพระประชวร และนอกจากนี้ก็ละหมาดฮายัด เพื่อขอให้เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ยะลาอีกด้วย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5606
วันที่ : 18 สิงหาคม 62 19:06:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com