Muslimthai Focus : ฮุจย์ญาตไทยเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

ผู้แทนฮัจย์ทางการไทยเผยแนวคิดในการระดมทุนจากผู้แสวงบุญชาวไทยเพื่อจัดซื้อชุดอาหาร สำหรับการบริจาคในเทศกาลฮัจย์ โดยผลักดันเป็นโครงการนำร่องการบริจาคให้นำไปสู่การทำบุญในรูปแบบของนานาชาติ

นายอิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ผู้แทนฮัจย์ทางการไทยหรืออะมีรุ้ลฮัจย์ เปิดเผยว่า คณะทำงานผู้แทนฮัจย์ไทยมีแนวคิดที่จะระดมทุนจากผู้แสวงบุญชาวไทย

เพื่อจัดซื้อชุดอาหารสำหรับนำไปเป็นของบริจาคให้ผู้แสวงบุญทุกประเทศในนามผู้แสวงบุญชาวไทย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะผลักดันให้ผู้แสวงบุญทุกประเทศร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอีกด้วย

สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตในขณะนี้ มีเพิ่มเติมอีก 1 ราย คือ นายสะมะแอ สะมะแอ อายุ 60 ปี เป็นชาวตำบลแนปีแน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

 เมื่อญาติพี่น้องทราบข่าวแม้จะมีความเสียใจ แต่ยังรู้สึกภาคภูมิใจที่เสียชีวิตในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนา และได้รับเกียรติให้ฝังศพในสุสานประวัติศาสตร์อิสลามที่เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีผู้แสวงบุญจากนานาประเทศร่วมละหมาดพิธีศพเป็นจำนวนมาก

โดยอะมีรุ้ลฮัจย์และคณะผู้แทนฮัจย์ไทยร่วมในพิธีกรรมนี้ด้วย ยอดรวมในขณะนี้มีชาวไทยที่เดินทางมาแสวงบุญเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5578
วันที่ : 5 มิถุนายน 63 21:03:49
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com