Muslimthai Focus : จังหวัดพังงา พร้อมใจจัดไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ย้ำยึดหลักสมัครสมาน สามัคคี
จังหวัดพังงา พร้อมใจจัดไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ย้ำยึดหลักสมัครสมาน สามัคคี
จังหวัดพังงา พร้อมใจจัดโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ย้ำยึดหลักสมัครสมาน สามัคคี
นายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ว่า ได้ขอความร่วมมือไปยังอำเภอต่างๆ ให้นำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา
สำหรับกิจกรรมก่อนการร้องเพลงเคารพธงชาติร่วมกันนั้น จะมีวงดุริยางค์ทหารเรือเข้าร่วมแสดง จากนั้นจะเป็นการแสดงฟ้อนรำของเด็กนักเรียน ส่วนชาวพังงาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แต่งกายด้วยสีสรรที่หลากหลาย โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยมุสลิม อยากให้แต่งชุดอิยาร์ด หรือเสื้อบาร์ติก ซึ่งถือเป็นเสื้อประจำจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะมีคนเข้างานกว่า 10,000 คน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5499
วันที่ : 5 เมษายน 63 11:21:00
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com