Muslimthai Focus : มาเลเซียเผยหากต้องการให้ชาวมาเลเซียเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จากท่าอากาศยานนราธิวาส ไทยต้องพัฒนาอีก
กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ระบุ หากต้องการให้ชาวมาเลเซียใช้ท่าอากาศยานนราธิวาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องจัดระบบด้านบริการและการคมนาคมที่ชัดเจน
นายสุรพล เพชรวรา กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณขยายรันเวย์ และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้กับท่าอากาศยานนราธิวาส รองรับสายการบินพาณิชย์ที่จะบินตรงไปยังประเทศซาอุดิอารเบีย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งจะแล้วเสร็จใน 2ปี ข้างหน้าว่า นอกจากชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว หากต้องการกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวมาเลเซีย ซึ่งโดยเฉลี่ยในรัฐกลันตันจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประมาณ 4-5 พันคนต่อปี ก็ต้องเน้นย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของการบริการ และข้อมูลการคมนาคมที่ชัดเจน ส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเชื่อว่าปัจจุบันชาวมาเลเซียมีความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ยังกล่าวถึงการจัดส่งประชาชนไปประกอบพิธีฮัจย์ของประเทศมาเลเซียว่า ได้ดำเนินการในรูปแบบองค์กรฮัจย์ ซึ่งผู้ที่จะเดินทางต้องจ่ายเงินเข้าองค์กรเป็นรายเดือน และมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ซึ่งหากประเทศไทยดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ก็เชื่อว่าจะเพิ่มความน่าสนใจให้ชาวมาเลเซียหันมาใช้บริการท่าอากาศยานนราธิวาสมากขึ้น 
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5386
วันที่ : 6 มิถุนายน 63 15:32:58
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com