Muslimthai Focus : ยูเอ็นเผยชาวกาซา 3 แสนคนกำลังอดตาย จากการปิดล้อมของอิสราเอล
 ความยากจนในดินแดนกาซาเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 เท่าตัว ท่ามกลางการปิดล้อมของอิสราเอล ด้านสหประชาชาติกำลังหาทางช่วยเหลือให้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้

        John Ging หัวหน้าขององค์กร UN Relief and Works Agency หรือ UNRWA ในกาซากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า จำนวนคนยากจนที่อยู่ในระดับที่"ภาวะวิกฤต"เพื่อขึ้นมากถึง 3 เท่าตัวในปีนี้ อยู่ที่ 300,000 คน

       Ging ได้อธิบายถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า เป็นสถานการณ์ความยากจนที่เกินที่จะอดทนได้ ถือเป็นสถานการณ์ในระดับที่เรียกได้ว่า "ฉุกเฉินอย่างมาก" พร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลผ่อนคลายการปิดล้อมดินแดนของชาวปาเลสไตน์

       "สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในดินแดนกาซา กำลังอยู่ในระดับที่หน้าตกใจ สำหรับประชาชนที่มีความยากจนที่นี่" Ging กล่าว

       เขากล่าวว่าขณะนี้ UNRWA ดูแลครอบครัวชาวปาเลสไตน์มากถึง 80,000 ครอบครัว หรือ 400,000 คน

       มันอยู่ในขั้นที่วิกฤตอย่างมาก ชาวปาเลสไตน์ 300,000 คนไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวตังเองได้ แม้จะขอรับการช่วยเหลือจากเราแล้วก็ตาม

       เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีชาวปาเลสไตน์ 100,000 คนที่อยู่ในระดับวิกฤต แต่มาวันนี้มันได้เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว

       "แน่นอน มันมาจากการปิดล้อมอย่างป่าเถื่อนของอิสราเอล"

       เศรษฐกิจของปาเลสไตน์อยู่ในภาวะถดถอยเรื่อยมานับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มต้นการปิดล้อมดินแดนกาซาของชาวปาเลสไตน์ในปี 2007

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5166
วันที่ : 18 กันยายน 62 23:44:59
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com