Muslimthai Focus : ราไวย์ ภูเก็ต จัดฟื้นฟูวิถีชุมชน

ภูเก็ต: นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลได้เตรียมจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้านชุมชนไทยใหม่ (ชาวเล)ราไวย์ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านราไวย์ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุ.ค.นี้ เพื่อร่วมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนานของชุมชนไม่ให้สูญหายไป รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยใหม่ไว้ ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือร่วมแรงร่วมใจภายในชุมชน      

                “ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น มวยทะเล ชักเย่อ แข่งขันเรือพาย แข่งขันจับเป็ด นอกจาก นี้ยังมีศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชุมชน เช่น รองเง็ง (ศิลปะเต้นรำของชาวไทยมุสลิม) เป็นต้น” นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าว

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5083
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 12:58:00
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com