Muslimthai Focus : เตือนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเสี่ยงจม

เตือนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเสี่ยงจม (เดลินิวส์)

          วันนี้(21กันยายน) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เจมส์ ซิวิตสกี จากสถาบันวิจัยขั้วโลกเหนือและเทือกเขาแอลป์ มหาวิทยาลัยโคโลราโด  ในสหรัฐและคณะเผยผลการศึกษาในวารสารเนเจอร์จีโอไซเอินซ์ว่า ร้อยละ 85 ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำใหญ่ 33 แห่งทั่วโลกเคยถูกน้ำท่วมหนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กินพื้นที่เสียหาย 260,000 ตารางกิโลเมตร มีผู้เดือดร้อนเกือบ 500 ล้านคน พื้นที่เสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งภายในศตวรรษนี้ หากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เอเชียจะเป็นภูมิภาคที่เดือดร้อนหนักที่สุด อย่างไรก็ดี สามเหลี่ยมปากแม่น้ำทุกทวีปที่มีคนอาศัยหนาแน่นและทำการเกษตรล้วนเสี่ยงอันตราย ยกเว้นออสเตรเลียและขั้วโลกใต้

          สามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เสี่ยงจมน้ำมากที่สุดมีทั้งหมด 11 แห่ง เช่น เจ้าพระยาในไทย ไนล์ในอียิปต์ โรห์ในฝรั่งเศส หวงเหอ (แม่น้ำเหลือง) ในจีน แยงซีในจีน แม่น้ำเพิร์ลในจีน สามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เสี่ยงรองลงมามี 7 แห่ง เช่น คงคาในบังกลาเทศ อิรวดีในพม่า โขงในเวียดนาม มิสซิสซิปปีในสหรัฐ  ผลการศึกษาระบุว่า สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจะมีตะกอนมาสะสมตามธรรมชาติเมื่อน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นแล้วท่วมกินพื้นที่กว้าง แต่มนุษย์มีส่วนทำให้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำหลายแห่งจมจากการทำเขื่อนกั้นต้นน้ำและเปลี่ยนเส้นทางไหลของน้ำ ทำให้ตะกอนไม่ไหลลงมาสะสม นอกจากนี้การทำเหมืองใต้ดินและการสูบน้ำบาดาลก็มีส่วนทำให้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจมด้วยเช่นกัน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4911
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 62 7:27:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com