Muslimthai Focus : ปชป.ฟุ้งนำหนี้นอกระบบ เข้าสู่มาตรการ72 สินเชื่อรัฐ


อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ มาตรการ 72 สินเชื่อจาก 6 ธนาคารรัฐ สามารถรองรับผู้ที่สนใจนำสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่ระบบได้ เล็งเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจนำสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่ระบบ...

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลเตรียมมาตรการ 72 สินเชื่อจาก 6 ธนาคารรัฐ โดยการนำสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ที่ประสงค์เข้าสู่ระบบการเงินจะต้องลงทะเบียนกับทางธนาคารที่รัฐบาล กำหนด ทั้งนี้ก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะเป็นรูปธรรม รัฐบาลได้กำหนดธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลลูกค้าด้านการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดูแลในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดูแลในเรื่องบัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย ดูแลดูค้าประเภทราชการที่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยและมีหนี้นอกระบบที่ ประสงค์จะเข้าสู่ระบบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจขนาดกลาง และธนาคารออมสินดูแลลูกค้าทุกประเภท

อย่างไรก็ตาม 6 สถาบันการเงิน 72 สินเชื่อที่รัฐบาลจัดตั้ง จะมีความแต่ต่างตามความต้องการของแต่ละประเภท ทั้งนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการหนี้สินภาคประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจนำสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่ระบบ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2298-6250 พร้อมมีการพิมพ์รูปเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน คาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4898
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 63 5:45:04
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com