Muslimthai Focus : แผนการอิสราเอลเพื่อทำลายล้างมัสยิดกุดส์

แผนการอิสราเอลเพื่อทำลายล้างมัสยิดกุดส์  

อิสราเอลพยายามอย่างต่อเนื่องปฎิบัติตามแผนการให้บรรลุตามเป้าหมายในปี 2020 หรือที่เรียกว่า กูดุสอุบรอ คือโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน เป็นแผนการที่จะสร้างภูมิภาคใหม่ในตะวันออกกลาง อยู่ภายไต้สโลแกนที่ว่า กูดุสคือเมืองหลวงหนึงเดียวตลอดการของอิสราเอล โดยการสร้างชุมชนอิสราเอลรอบๆมัสยิดกุดุสและลดจำนวนชาวปาเลสไตลรอบๆมัสยิดกูดุส
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาแผนที่อาหรับ ชื่อ คอลีล กล่าวกับนักข่าวอัลญาซีร่าอิลยาส การอม ว่า แท้จริงแล้วในแผนของอิสราเอลจะรวบรวมชุมชนที่อยู่อาศัยรอบๆเมืองกูดุสภายในปี 2020 กำจัดชาวปาเลสไตลออกไปและเพิ่มชาวยิวเข้ามาพร้อมๆกับแผนอื่นๆที่มีเป้าหมายอื่นอีกด้วยลักษณะดังกล่าว บังคับให้ชาวปาเลสไตลรอบๆเมืองออกไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น จนกระทั้งเหลือชาวปาเลสไตลแค่ 12 เปอร์เซ็นต์ตรงข้ามกับยิวมีจำนวน 88 เปอร์เซ็นต์
คอลีลยังกล่าวอีกว่า จากแผนดังกล่าวอิสราเอลจะเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัยไม่ต่ำกว่า ห้าหมื่นหลังคาเรียนจะส่งผลทำให้ตัดขาดระหว่างชาวปาเลสไตลฝั่งเหนือกับใต้
อิสราเอลได้วางแผนสร้างถิ่นอาศัยดังกล่าวในเขต อีวานอยู่กึ่งกลางระหว่างฝั่งเหนือกับใต้เพื่อเชื่อมถิ่นอาศัยของยิวระหว่าง อาดูมีมในเขตมัสยิดกุดส
เป็นที่วิตกกังวลว่า จากแผนดังกล่าวอิราเอลจะผังทลายบ้านเรือนของชาวปาเลสไตลมากขึ้นในเขตมัสยิดกูดุส และไล่ชาวมาเลสไตลออกจากถิ่นอาศัยของตัวเอง ปราศจากการดูแลจากกฎหมายระหว่างประเทศที่ห้ามผู้รุกราน ผู้ยึกครองไล่ประชาชนเดิมออกไป
อัลญาซีร่า 28/8/2009

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4666
วันที่ : 25 พฤษภาคม 63 8:50:50
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com