Muslimthai Focus : ลูกจ้างประจำ เฮ ครม.ไฟเขียว บำเหน็จ บำนาญ

มุสลิมดอทคอม  ลูกจ้างประจำ เฮ ครม.ไฟเขียว บำเหน็จ บำนาญ
www.muslimthai.com

ลูกจ้างประจำเฮ ครม.ไฟเขียว "บำเหน็จ-บำนาญ" ประเดิมปีหน้า รบ.ยอมแบกค่าใช้จ่ายเพิ่มปีละ 3 พันล้าน (มติชนออนไลน์)

          ลูกจ้างประจำ ที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปี ได้เฮ หลัง ครม. เห็นชอบให้รับ บำเหน็จ บำนาญ ได้เหมือนข้าราชการ โดยรัฐบาลยอมแบกรับค่าใช้จ่ายปีละ 3 พันล้าน

          นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า มีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บำเหน็จลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส่งผลให้ ลูกจ้างประจำ ที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปี จำนวน 210,000 ราย สามารถเลือกขอสิทธิ การรับบำเหน็จ หรือ บำนาญ ในช่วงเกษียณอายุงานได้ เช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี 2553 

          "เป็นความตั้งใจของรัฐบาลจะสร้างความเป็นธรรมให้ ลูกจ้างประจำ ให้มีความทัด เทียมกับ ข้าราชการ แม้ว่าจะส่งผลให้รัฐบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกปีละ 3,000 ล้านบาท" นายกรณ์กล่าว

          นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการคลัง แจ้งว่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 275,846 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 43 ปี เนื่องจากมีการประมาณการว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยจะอยู่ที่ 80 ปี ลูกจ้างประจำ กลุ่มสุดท้ายจะออกทางราชการในปี 2576 และถึงแก่ความตายในปี 2595 แต่จะทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายละ 500 บาทต่อเดือน ในกลุ่ม ลูกจ้างประจำ ลงประมาณ 17,823 ล้านบาท และคงเหลือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจริงประมาณ 258,023 ล้านบาท สำหรับ บำนาญ ที่จะได้รับต่อเดือนคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 9,800-10,000 บาท

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4289
วันที่ : 20 กรกฎาคม 62 8:54:55
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com