Muslimthai Focus : คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงยุติธรรม(มีคลิป)

มุสลิมดอทคอม
www.muslimthai.com

ดูวิดีโอ

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ศึกษาดูงานชุมชนตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการและจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดและการทัศนศึกษา

นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเปิดการอบรมว่าปัจจุบันเยาวชนคือกลุ่มเสี่ยงที่สุดและผู้ที่จะชักนำไปในทางที่ผิดคือเพื่อนๆ ทางกระทรวงยุติธรรมโดย ป.ป.ส จึงเห็นควรที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติดตามนโยบาย 5 รั้วป้องกันและจะจัดกิจกรรมลักษณะนี้ไปอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้บอกว่าจะนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ให้เป็นชุมชนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4257
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 63 3:03:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com