Muslimthai Focus : ตชด.445 แถลงปิดลาดตระเวนร่วมไทย-มาเลย์

มุสลิมดอทคอม
www.muslimthai.com

รองผบ.ฉก.ยะลา ปิดการลาดตระเวณร่วมแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่20 เผยบรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหาชายแดน2ประเทศ

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 445 อ.เบตง จ.ยะลา พ.อ.สมศักดิ์นิลบรรเจิดกุล รอง ผบ.ฉก.ยะลา พร้อมด้วย พลจัตวา อัสมี ยาย่า ผู้บังคับการกองพลน้อยป้องกันชายแดนประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะฯ เดินทางไปเป็นประธานร่วมในพิธีปิดการลาดตระเวณร่วมแนวชายแดนไทย-มาเลเซียครั้งที่ 20 พื้นที่ B ยะลา - เปรัค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งสองประเทศเข้าร่วมในการปิดการลาดตระเวณในครั้งนี้ 

การลาดตระเวณร่วมแนวชายแดนไทย-มาเลเซียได้ทำการลาดตระเวณมาตั้งแต่วันที่16 ก.ค.52 ถึง10 ส.ค.52โดยมีกำลังพลทั้งสองประเทศรวม 60 นายเพื่อเป็นการปฏิบัติการทางทหารในลักษณะของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กทั้งสองประเทศ สามารถปฏิบัติการในลักษณะของการลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวนป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ว่างงานและผู้ใช้แรงงานตามแนวชายแดน การป้องกันปัญหาบุคคลสองสัญชาติ

เนื่องจากประชาชนของทั้งสองประเทศตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันสามารถเข้า-ออกได้ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลที่ถือสองสัญชาติทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการกระทำผิดกฎหมายแล้วหลบหนีไปอีกประเทศหนึ่ง การป้องกันลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเนื่องจากปัจจุบันยังมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวสัญชาติต่างๆเพื่อเข้าไปขายแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านและปัญหาการลักลอบขนสินค้าหลบหนีภาษีของพ่อค้าบางกลุ่มที่ต้องการผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงข้อกฏหมาย รวมทั้งการลาดตระเวณหากพบเป้าหมายหรือปะทะกับข้าศึก และเข้าทำการช่วยเหลือหน่วยที่อยู่ในพื้นที่เมื่อได้รับการร้องขอ ตลอดทั้งพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่ 

รอง ผบ.ฉก.ยะลา ได้กล่าวให้โอวาทในการปิดการลาดตระเวณร่วมในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันผู้ก่อการร้ายได้พยายามทุกวิถีทางที่จะบ่อนทำลายประเทศชาติ โดยใช้กำลังทำการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการลาดตระเวณตามแนวชายแดนจำเป็นที่จะต้องมีการร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครทุกรูปแบบ เพราะฉะนั้นการลาดตระเวณร่วมแนวชายแดนไทย-มาเลเซียซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวชายแดนที่ยากลำบากเป็นป่าและภูเขา จึงถือว่ามีความสำคัญมากในการป้องกันประเทศ

แต่อย่างไรก็ตาม การลาดตระเวณร่วมในห้วงที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าการลาดตระเวณร่วมในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองประเทศที่ได้กำหนดไว้และดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีของกำลังป้องกันชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนในทุกมิติเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4237
วันที่ : 27 มิถุนายน 62 18:31:24
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com