Muslimthai Focus : ถึงพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เตรียมตัวให้พร้อมกับอาชีพใหม่

มุสลิมไทยดอทคอม เดินเครื่องโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน
www.muslimthai.com

รองรับผลผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
   
นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนกว่า 85,000 ไร่ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน 35,000 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกปาล์ม จึงได้มีการก่อสร้างโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันขึ้นในพื้นที่นิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กำลังการผลิต 45 ตันทะลายต่อชั่วโมง โดยเริ่ม การก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2548 ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท
   
“ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถ เดินเครื่องเพื่อทำการสกัดปาล์มน้ำมันได้เรียบร้อยแล้ว โดยท่านศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ และ   เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการเดินเครื่องสกัดน้ำมันในวันแรก โดยก่อนวันเดินเครื่อง ก็ได้มีการรับซื้อผลผลิตปาล์มไว้จำนวนหนึ่งแล้ว โดยโรงงานจะเปิดทำการวันละ 8-10 ชั่วโมง สกัดผลปาล์มดิบได้ประมาณวันละ 350 ตัน และสามารถรองรับผลผลิตได้อย่างเต็มที่ประมาณ 200,000 ตันต่อปี” นายจิตรกร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว
   
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันมีสหกรณ์จำนวน 5 แห่งในการร่วมดำเนินการและบริหารงาน ได้แก่ สหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด สหกรณ์   ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนราธิวาส จำกัด สหกรณ์   ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปัตตานี จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันยะลา จำกัด ทั้งนี้ทั้ง 5 สหกรณ์จะดำเนินการจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ดูแลเรื่องโรงงานสกัดปาล์มโดยเฉพาะ และผู้แทนสหกรณ์ทั้ง 5 แห่ง จะเป็นผู้บริหารโรงงาน ในนามคณะกรรมการบริหารโรงงาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯนี้จะทำหน้าที่บริหารธุรกิจโรงงาน ด้านการกำหนดนโยบายแต่ละสหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการบริหารโรงงานพิจารณาดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริหารฯดังกล่าวจะเลือกประธานคณะกรรมการบริหารฯ กันเอง
   
“ในขั้นต้นพนักงานในโรงงานทางกรมฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ทุกตำแหน่งจำนวน 3 ปี หลังจากปีที่ 4 ไปแล้วทางโรงงานจึงจะจ่ายเงินเดือน พนักงานเอง โดยเราได้ส่งพนักงานไปอบรมเรียน รู้วิธีการทำงานจากชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม กระบี่ และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รวม ทั้งชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มกระบี่เป็นพี่ เลี้ยงช่วยดูแลเวลามีปัญหา สำหรับการรับซื้อจะรับซื้อ จากทั้งสมาชิกและบุคคลภายนอก แต่ ว่าสมาชิก จะได้รับการปันผลกำไร ส่วนบุคคลภายนอกซื้อแล้วซื้อเลยไม่มีผลตอบแทนกลับคืน” นายจิตรกร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4228
วันที่ : 7 มิถุนายน 63 4:07:16
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com