Muslimthai Focus : ปิดบัญชีเช็คช่วยชาติ ไม่มารับนับแสนราย

มุสลิมไทยดอทคอม
www.muslimthai.com

ปิดบัญชีเช็คช่วยชาติ ไม่มารับนับแสนราย 
 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552
โพสต์ทูเดย์ — ผู้ประกันตนกว่าแสนรายเมินมารับเช็คช่วยชาติ ขณะที่บางส่วนไม่ใช้จ่าย แต่เก็บไว้เป็นที่ระลึก
แหล่งข่าวจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า มีผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ไม่มารับเช็คเมื่อครบกำหนด 90 วัน ประมาณ 5 หมื่นราย ดังนั้นสปส. จึงนำเช็คดังกล่าวไปขึ้นเงินธนาคารกรุงเทพเพื่อนำเงินส่งคืนกระทรวงการคลัง และวันที่ 16 ส.ค.นี้จะมีเช็คครบกำหนดแต่ผู้ประกันตนยังไม่มารับอีกประมาณ 5 หมื่นราย รวมแล้วคาดว่าจะมีเช็คคืนประมาณ 1 แสนราย
ทั้งนี้ สปส. ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มารับเช็คส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ทำงานในกรุงเทพฯ เนื่องจากอาจจะมีการย้ายงานหรือกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดจึงไม่สะดวกมารับเช็คกับสปส. ในเขตที่ลงทะเบียนไว้
นอกจากนี้ ได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงเทพว่าได้มีการออกเช็คไปประมาณกว่า 8 ล้านฉบับ ปรากฏว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่รับเช็คไปแล้วประมาณ 1 ล้านคน แต่ไม่มาขึ้นเงินกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องการเก็บเช็คนี้เป็นที่ระลึก
กระทรวงแรงงานได้รายงานให้ที่ประชุมครม. รับทราบรายงาน ผลการจ่ายเช็คช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.–23 ก.ค. 2552 มีจำนวนรวม 7,858,474 ฉบับ หรือ 98.32% ของยอดรวมจำนวน 7,993,060 ฉบับ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4085
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 17:40:04
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com