Muslimthai Focus : ครูอิสลาม 5 จว.เตรียมดูงานผลิตสื่อที่มาเลย์

มุสลิมไทยดอทคอม ครูอิสลาม 5 จว.เตรียมดูงานผลิตสื่อที่มาเลย์
www.muslimthai.com

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ส่งครูอิสลาม 5 จว.ชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คนเรียนรู้ผลิตสื่อมัลติมีเดียในมาเลเซีย พัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

       วันนี้( 1 ส.ค.) ที่โรงแรมรามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ปฐมนิเทศครูสอนอิสลามศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ที่จะออกเดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำหรับจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ที่สถานบันฝึกอบรม 5 แห่งในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 2- 16 สิงหาคม โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ผู้แทนฝ่ายประเทศไทยประธานปฐมนิเทศ
       
       ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและมาเลเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการศึกษา ที่จะพัฒนาการศึกษาของทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน
       
       โดยเฉพาะการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ครูนำความรู้และประสบการณ์ด้านมัลติมีเดียและ ICT มาปรับใช้และขยายผลสู่ครูผู้สอนใน 5 จังหวัด ซึ่งจากการประเมินผลครูที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถใช้เทคโนโลยีและใช้สื่อทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้น
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=3946
วันที่ : 28 มกราคม 64 1:56:58
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com